Pełna kontrola zdalnego dostępu administracyjnego w niejednorodnym środowisku IT

Xnet Secure Gate

Xnet Secure Gate to bezpieczny system bezagentowy zapewniający możliwość przyznawania dostępu, nadawania uprawnień użytkownikom, nagrywania sesji i rejestrowania działalności, jak również zarządzania dostępem i kontami uprzywilejowanymi.

Rezultatem powyższych działań jest większe bezpieczeństwo i zgodność oraz bardziej efektywna administracja i kontrola zdalnego dostępu.

Zarządzanie zdalnymi sesjami

Poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie dostępu administratorom i zdalnym dostawcom usług do konkretnej instalacji w ramach infrastruktury przedsiębiorstwa.

Przyznawanie ograniczonego dostępu z wyznaczeniem przedziałów czasowych i maksymalnego czasu trwania sesji. Możliwość pełnego zapisu sesji i ponownego odtwarzania nagrań.

Automatyzacja zdalnego dostępu

Automatyzacja, kontrola i bezpieczeństwo całego procesu przyznawania zdalnego dostępu administratorom systemu.

Uproszczone zarządzanie poprzez możliwość definiowania ról oraz polityk dostępu, przepływ zatwierdzeń dostępu i ukryte skrypty logowania użytkownika.

Uwierzytelnianie wieloczynnikowe

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie wymogu drugiego czynnika weryfikacji.

Integracja uwierzytelniania wieloczynnikowego z zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi, wprowadzająca dodatkowy poziom zabezpieczenia dla najbardziej wpływowych użytkowników oraz kont.

Zastosowanie

Naszemu rozwiązaniu zaufali

Xnet CommunicationsXnet Secure Gate