Prezentacja XDA

Zobacz życie sieci sprzedaży

Sieć punktów sprzedaży żyje nieustającą zmianą.

Jedne placówki powstają, inne są likwidowane, albo przenoszone, rebrandingowane, modernizowane – wprowadza się nowe urządzenia, albo dokonuje się wymiany wyposażenia, modernizuje się instalacje elektryczne, IT, ppoż, alarmowe, nadzoru wizyjnego itd…

Każda z tych zmian przebiega według własnych procedur i etapów, osiąga inne kamienie milowe i wymaga innej komunikacji z pracownikami czy firmami zewnętrznymi. Dzięki XDA świat nieustającej zmiany żyjącej sieci handlowej można zobaczyć, udokumentować, zaplanować i sprawdzić.

Zobacz różne warstwy sieci sprzedaży

Lokalizacje

Projekty

Dokumenty

Urządzenia

Zaprojektuj swój projekt

Ustal najważniejsze czynności i etapy projektu – w kilka minut samodzielnie stworzysz dowolny projekt, którym będziesz zarządzał przez interaktywną mapę z elastycznymi filtrami.

Kamienie milowe

Podziel projekt na kamienie milowe wyznaczając jego etapy i zobacz na mapie ogólny widok projektu w całej sieci punktów sprzedaży.

Zadania

Kamienie milowe podziel na zadania, do których przypiszesz wykonawców i osoby odpowiedzialne za nadzór – mogą to być osoby z Twojej organizacji lub z zewnątrz. Twórz łańcuchy zadań wyzwalane automatycznie po ich wykonaniu.

Podzadania

Dodaj do zadania opcjonalną checklistę zbieranych informacji, by robić przeglądowe raporty przez projekty lub obiekty sieci sprzedaży. Zbieraj daty, liczby, wartości, stany (tak/nie), zdjęcia, gotowe dokumenty (skany/linki) lub generuj własne dokumenty (zapytania/zamówienia/oferty).

Komunikacja

Uruchom automatyczne komunikaty o rozpoczęciu i zakończeniu zadań pomiędzy uczestnikami projektu w celu zintegrowania ich w sprawnie działający zespół.

Monitoruj urządzenia

Projekty w sieciach handlowych zawierają urządzenia sieciowe – używaj mapy, żeby sprawdzać czy wszystkie urządzenia z projektu działają poprawnie.

Komunikacja z urządzeniem

Zobacz na mapie, czy wszystkie Twoje urządzenia świecą na zielono – nie potrzebujesz do tego żadnego administratora sieci.

Uruchomione usługi

Upewnij się, że w całej sieci punktów sprzedaży wszystkie zaplanowane usługi na urządzeniach pracują poprawnie. Jeżeli usługi działają poprawnie to systemy (kasowy, magazynowy, digital signage, kolejkowy itd.) działają poprawnie.

Parametry urządzeń

Sprawdź czy Twoje urządzenia pracują z założonymi parametrami technicznymi (np. temperatura procesora, dostępna pamięć, harmonogram włączania i wyłączania itd.)

Zdalny serwis

Naprawiaj i utrzymuj sprawność monitorowanych systemów dostarczonych w ramach projektu, żeby zachować ciągłość działania biznesu.

Restart

Sięgnij po najprostsze rozwiązanie, które najczęściej jest najskuteczniejsze – zdalnie zrestartuj urządzenie za pomocą funkcji „Service Actions” na mapie.

Aktualizacje

Zdalnie wgrywaj aktualizacje oprogramowania do urządzeń, by nadążały za rozwojem Twojego biznesu.

Rekonfiguracja

Zmień konfigurację urządzeń sieciowych, kas fiskalnych, ekranów, by dostosować je do nowych potrzeb biznesu.

Automatyzacja zadań cyklicznych

Uwolnij się od nudnych, powtarzalnych czynności i wykorzystaj zautomatyzowanie zadań cyklicznych (sprawdzanie aktualizacji, przesyłanie najnowszych plików, raportów, treści komunikatów, konfiguracji sieciowej urządzeń).

Infrastruktura

Zapanuj nad zmianami w infrastrukturze: nowe modele zastępują stare, nowi producenci zastępują poprzednich, ciągła rotacja wyposażenia między placówkami i pracownikami. Wyciągnij z projektów informacje co, gdzie, kiedy się zmieniło i jaki jest stan obecny. Masz jedno miejsce na meble, urządzenia i osprzęt w podziale na projekty i lokalizacje z informacją zbieraną przez wykonawców zadań.

Wyposażenie

Zachowaj najważniejsze informacje o zakupie, dostawcy i gwarancji wyposażenia punktów sprzedaży: meble, kasy, lodówki, pricecheckery, komputery, , kolektory, skanery, urządzenia CCTV, gaśnice, wyposażenie zaplecza itd.

Rotacja

Zyskaj kontrolę nad przenoszeniem wyposażenia między magazynami, projektami, lokalizacjami i użytkownikami.

Magazyny

Dowiedz się, gdzie się znajdują elementy Twojej infrastruktury. Zbuduj dowolną strukturę magazynów centralnych, pośrednich, lokalnych i punktami sprzedaży.

Dokumentacja

Sięgaj do chmury po dokumentację zgromadzoną w ramach projektów.

Chmura

Przechowuj linki do dokumentów zgromadzonych w chmurze. Chmura jest najtańszym sposobem przechowywania dokumentów: możesz łączyć chmury i dzielić, np. wydzielić część publiczną do współpracy z wykonawcami i dostawcami, możesz dowolnie kształtować prawa dostępu do danych. Linkowanie dokumentów pozwala błyskawicznie je znaleźć i unika ich powielania w różnych kontekstach.

Plany

Gromadź w jednym miejscu plany budynków i plany instalacji (elektrycznej, IT, ppoż, alarmowej, wod.-kan., oświetleniowej), miejsca instalacji poszczególnych urządzeń, trasy kablowe itd. – by używać je w różnych projektach.

Protokoły

Wymagaj od swoich wykonawców umieszczania w chmurze protokołów odbioru prac i dokumentacji powykonawczej. Może być to jednym z zadań stworzonych przez Ciebie projektów.

Gwarancje urządzeń

Wymagaj od swoich dostawców umieszczania w chmurze kart gwarancyjnych oraz faktur potwierdzających zakup urządzeń, by w każdej chwili mieć informację o warunkach gwarancji i serwisu wyposażenia ze swoich projektów.

Xnet CommunicationsXDA