Digital Signage w komunikacji korporacyjnej

Najważniejszym elementem komunikacji wewnętrznej w korporacji są komunikaty związane z wyzwaniami codziennej pracy i regularna motywacja. Digital Signage pozwala na prowadzenie tablicy ogłoszeń, publikowanych z dokładnością co do minuty.

  • Mniejsze przeciążenie i bałagan w skrzynkach mailowych,
  • Dotarcie z wiadomością do miejsc, w których nie są odbierane maile,
  • Wyświetlanie informacji o osiągniętej wydajności i celach w czasie rzeczywistym,
  • Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy,
  • Zwiększenie gotowości kryzysowej.
Xnet CommunicationsKomunikacja korporacyjna