Netop OnDemand

Zdalna administracja w nieznanym środowisku IT

System do zdalnej administracji i wspierania komputerów spoza własnej sieci IT, gdzie Host nawiązuje komunikację z serwerem poprzez system ticketowy, przekazując klawiaturę i myszkę z dodatkowymi opcjami, takimi jak markery czy maskowanie ekranu.

Xnet CommunicationsNetop OnDemand