Container World

on 9 lutego 2017

W dniach 21-23 lutego 2017 w Santa Clara odbędzie się Container World. Podczas wydarzenia Xnet Communications zaprezentuje nowy server federacji danych DX.

Podejście federacyjne zapewnia przedsiębiorstwu zdolność do agregacji danych z różnorodnych zdalnych źródeł w jednym centralnym miejscu (Data Center) lub w chmurze (np. SAP HANA).

Następnie Xnet DX integruje i porządkuje dane w warstwie pośredniej, co nazywamy również wirtualizacją danych lub integracją informacji w przedsiębiorstwie.

DX działa niezależnie od centralnego lub zdalnego systemu IT. DX jest odpowiedzialny za zarządzanie przesyłaniem plików jako procesem odbywającym się wielokrotnie i równolegle. System zabezpiecza i kontroluje działania związane z transferem plików, automatyzuje przepływ pracy, zapewnia monitoring raportowanie. DX umożliwia definiowane Hot Folderów w celu szybkiego wdrożenia i konfiguracji systemu.

DX integruje języki Python i Lua w celu skryptowania i dalszego rozwijania inteligencji systemu.

Wdrożenie serwera DX opiera się na architekturze kontenerowej i może być realizowane w technologii VMware, Docker lub Mesosphere DC/OS zarówno chmurze prywatnej jak i publicznej.

DX wspiera przedsiębiorstwa na ich drodze do nowego wspaniałego świata – gdzie kontenery, mikrousługi oraz usługi Big Data są na porządku dziennym.

Share this post:
Xnet CommunicationsContainer World